Informasjon fra valgkomiteen

Drammen Rivers årsmøte nærmer seg. Det vil i år være mulig å kandidere på samtlige styreverv, siden det ikke ble avholdt valg i 2018. Vi søker aktivt en som vil melde seg til kasserervervet, som er det eneste vi per 19.januar 2019 ikke har kandidater til.

2019-01-19
Drammen Rivers

I henhold til klubbens vedtekter skal styrets leder velges for seg, styrets nestleder for seg, og øvrige styremedlemmer som en gruppe. Ettersom kasserer-vervet også er et verv klubben er pålagt av NIF å velge ved årsmøtet, vil også dette bli valgt for seg.

Styrevervene står til valg for følgende intervaller:
Styreleder: 2 år
Nestleder:1 år
Kasserer: 2 år
Styremedlem 1: 1 år
Styremedlem 2: 2 år
Styremedlem 3: 1 år

Styret skal i tillegg til de postene som klubben er forpliktet av NIF å besette, fordele oppgavene barneidrettsansvarlig og informasjonsansvarlig. Disse oppgavene blir fordelt i styret etter årsmøtet. Styret får også i oppgave å tilsette sportslig leder.

Dersom du har spørsmål om oppgaver for styrepostene, kan du ta kontakt med valgkomiteens leder Kjetil Kleveland eller styreleder Bjørn Ørjan Bjerkeseth Myhre.

Kandidering
For at valgprosessen skal bli mest mulig rettferdig og transparent, skal både sittende og nye potensielle styremedlemmer skrive en søknadstekst på 4-6 linjer, der det redegjøres for erfaring og kvalifikasjoner. Under erfaring vil både erfaring fra klubb, basketball generelt og yrkesliv bli tatt i betrakting. Dersom det foreligger spesielle vilkår for kandidaturet, skal dette gjøres rede for i søknaden. Er det spesielle oppgaver man ønsker å søke på i styret, bes det om at det redegjøres for dette også.

I tillegg til formell erfaring og kompetanse, vil personlig egnethet bli tillagt stor vekt. Herunder regnes samarbeidsevner, evne til å lytte, fokus på løsninger og gjennomføringsevne.

For kandidater valgkomiteen ikke kjenner godt fra tidligere, kan det bli aktuelt å hente inn referanser. Dette vil valgkomiteen i så fall komme tilbake til.

Søknader sendes kjetil_kleveland@hotmail.com innen 27.januar kl 21.00.

Valgprosessen er som følger
27.januar kl 21.00: Frist for å sende inn kandidatur til styreverv.
30.januar: Valgkomiteen avholder sitt møte.
31.januar: Valgkomiteen sender sine innstillinger inklusive begrunnelse til styret.
4.februar: Siste styremøte før årsmøtet . Valgkomiteens innstillinger samt øvrige saksdokumenter til årsmøtet godkjennes.
11.februar: Endelige saksdokumenter til årsmøtet sendes ut
19.februar: Årsmøte avholdes

Stemmerett ved årsmøtet
Ved årsmøtets begynnelse skal stemmemanntallet bestemmes. Valgkomiteen anbefaler derfor styret å ta ut en utskrift av medlemstallet i klubben for 2019 (altså de som har betalt årsmedlemskap for 2019, 2018-medlemskap er ikke godt nok) kl 12.00 samme dag som årsmøtet holdes. De som ankommer årsmøtet må krysses av mot lista, og får en lapp som de leverer tilbake om de skulle forlate årsmøtet før dets slutt. På den måten har man kontroll over stemmeretten.

Stemmeberettigede medlemmer må være fylt 15 år. Foreldre overtar altså ikke stemmerett fra sine yngre barn, og må løse medlemskap i klubben selv (100 kroner) for å ha stemmerett.

Med vennlig hilsen

Valgkomiteen Drammen Rivers 2019
Ane Prøsch-Oddevald, Åsmund Janøy, Kjetil Kleveland

 

 

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket

Kalender

September
MTOTFLS
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301